Our Research: Formal Publications

  • 2013

Assessment of the impacts from WSI on agricultural activities; and how changes in agricultural activities are affecting WSI

Sông Srepok là con sông lớn nhất của Tây Nguyên và là một trong những chi lưu chính của sông Mekong, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn chảy về hường Tây đổ vào sông Mekong gần Strung Treng. Sông có diện tích lưu vực 29.500 km2 trong đó nằm trên… Read More
DOWNLOAD FILE