Environmental water demand of the Srepok catchment, and the importance of maintaining environmental water flows

  • 2013

Environmental water demand of the Srepok catchment, and the importance of maintaining environmental water flows

Sông Sêrêpôk là chi lưu cấp I của sông Mê Kông, do hai nhánh Krông Ana và Krông Knô hợp thành. Dòng chính tương đối dốc, chảy từ cao độ 400m ở nhập lưu xuống cao độ 150m ở biên giới Campuchia. Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đăk Lắc năm 2010, các điểm quan trắc chất lượng nước sông Srepok được giám sát từ năm 2002 – 2009 tại các vị trí sau:

DOWNLOAD FILE