Assessment of the impacts from WSI on agricultural activities; and how changes in agricultural activities are affecting WSI

  • 2013

Assessment of the impacts from WSI on agricultural activities; and how changes in agricultural activities are affecting WSI

Sông Srepok là con sông lớn nhất của Tây Nguyên và là một trong những chi lưu chính của sông Mekong, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn chảy về hường Tây đổ vào sông Mekong gần Strung Treng. Sông có diện tích lưu vực 29.500 km2 trong đó nằm trên lãnh thổ Việt Nam 18.264 km2, chia ra làm 2 lưu vực tách biệt là lưu vực thượng Srepok 12.133 km2 và lưu vực suối EAĐrăng- EALốp- EAHLeo 5.851 km2.
Chảy dài qua địa phận các tỉnh Đak Lak, Đak Nông, Gia Lai và Lâm Đồng, lưu vực sông Srepok có ý nghĩa hết sức quan trọng không những đối với Tây Nguyên nói riêng mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng của nước ta nói chung bởi lưu vực có đường biên giới chung với Cam Pu Chia dài 240 km.

DOWNLOAD FILE